قیمت و حجم

قیمت و حجم خرید انواع پیاز

آیا میزان قیمت انواع پیاز و حجم خرید از مسائل مهم در ارتباط با خرید و فروش به حساب می آید؟ آیا تاکنون با این مسئله مواجه شدید که قیمت درخواستی خریداران با قیمت موجود در کشور همخوانی ندارد. چاره کار این است که قیمت های متفاوتی داشته باشید که در صورت پسند نشدن توسط […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید