قطب تولید پیاز

قطب تولید پیاز صادراتی در کشور

قطب تولید پیاز صادراتی کشور در کجاست؟ پیاز صادراتی خود را از کجا تهیه کنیم؟ پیاز در کشور در سطح وسیع کشت و تولید می شود پیاز های تولیدی عمدتا برای صادرات مناسب هستند ولی کشور های هدف و تهیه و اماده سازی ان کمی مشکل است. برای تهیه پیاز صادراتی در کشور می توانید […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید