فروش توری مخصوص پیاز های صادراتی

فروش توری مخصوص پیاز های صادراتی

با توجه به این که استفاده از توری مخصوص پیاز افزایش چشم گیری را پیدا کرده است موجب شده است که روزانه دارای تولید انبوه تری در سطح کشور باشد. البته می توان به این نکته اشاره کرده که فروش توری مخصوص میوه های صادراتی به صورت انبوهی در سطح وسیعی و در سراسر کشور […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید