تهیه عمده پیاز جیرفت کرمان

ایا به دنبال تهیه پیاز سفید جیرفت هستید ؟ معاون وزیر جهاد کشاورزی جیرفت را عمده ترین تولیدکننده پیاز زمستانه کشور اعلام کرد در حالی که کشت زمستانه ۲۴۰۰ هکتار از اراضی جیرفت زیرکشت پیاز رفت و پیش بینی می شد ۱۲۰ هزارتن پیاز تولید شود.الانه دو میلیون و ۲۰۰ هزارتن پیاز در سطح حدود […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید