عرضه و تقاضای پیاز

عرضه و تقاضای پیاز زرد

آیا از میزان عرضه و تقاضای پیاز زرد اطلاع دارید؟ چرا بیشتر خریداران طالب پیاز زرد هستند؟ پیاز زرد از انتواع پیاز صادراتی است که بیشتر خریداران آن را طالب هستند دلیل آن هم مرغوبیت و سلیقه مصرف کنندگام بازار هدف است که می خواهن این پیاز در سبد غذایی آنها باشد. شما هم می […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید