پیاز ناب قوچان

تجارت خاص پیاز ناب قوچان

تجات خاص پیاز ناب شهر قوچان در کشور های همسایه ایران گسترش خوبی دارد. این محصول اعلی در بهترین بسته بندی ها به بازار های خارجی عرضه می شود. انواع پیاز ناب تولید شده در مزارع شهر قوچان شهرت بسیار فراوانی در خارج کشور ایران به خصوص در دهه گذشته به خود اختصاص داده است. […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید