ارسال عمده پیاز

ارسال عمده پیاز به کشور عمان

آیا می توانید پیاز را به عمان و سایر کشورهای عربی ارسال نمایید؟ کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به تولیدات کشاورزی کمی که دارند حتما باید بیشتر محصولات مصرفی خود مانند پیاز را وارد کنند. کشور عمان کشوری است که مصرف پیاز خوبی دارد و تاجران می توانند به این بازار نگاه خوبی داشته […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید