<پیاز ایران
خانه / کاشت نشائی پیاز

کاشت نشائی پیاز

آغاز روش کاشت نشائی پیاز در همدان

استفاده از روش کاشت نشائی پیاز به تازگی در برخی مزارع ایران آغاز شده است. شهر همدان دارای کشاورزانی است که به استفاده از روش های گوناگون کشت پیاز شهرت دارد. کشت نشائی پیاز در مزارع در علم کشاورزی نوین به دنبال روش هایی می گردد که هزینه های انرژی …

توضیحات بیشتر »