خرید مستقیم انواع پیاز گلپایگان

خرید مستقیم و بدون واسطه یکی از بهترین شیوه های خرید است که در کنترل مناسب قیمت محصولات بسیار موثر است. شهرستان گلپایگان همه ساله اقدام به تولید انواع پیاز ممتاز می نماید. کنترل قیمت محصولات کشاورزی همواره مورد دغدغه فعالین در عرصه کشاورزی می باشد. دولت و به خصوص سازمان جهاد کشاورزی برای تنظیم […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید