<پیاز ایران
خانه / پیازبجنورد

پیازبجنورد

فروش تضمینی پیاز ممتاز بجنورد در اهواز

پیاز

فروش تضمینی انواع پیاز ممتاز شهر بجنورد در شهر های جنوبی کشور به خصوص شهر اهواز هر ساله رواج بسیار خوبی دارد. علت فروش بالای این محصول در جنوب در عاری بودن از انواع آفات می باشد. انواع پیاز ممتاز و صادارتی شهر بجنورد به دلیل مدیریت تغذیه کشاورزان با …

توضیحات بیشتر »