صادرات و فروش انواع پیاز

صادرات و فروش انواع پیاز به ترکمنستان

آیا از صادرات و فروش انواع پیاز به ترکمنستان اطلاعی دارید؟ ترکمنستان از کشورهای همسایه شرقی ما است که اتفاقا کشوری مصرف کننده است و صادرکنندگان می توانند به این کشور پیاز صادر کنند، ولی باید حتما از لحاظ دادوستد مالی مراقبت هایی رو داشته باشند تا متضرر نشوند. کشور ترکمنستان قوانینی دست و پا […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید